E-mail:
jakubszlachetko @ gmail.com
Telefon:
+ 48 726 307 011
Konsulting

Zespół

dr hab. Jakub Szlachetko, prof. uczelni

Dyrektor Zarządzający

Adwokat, profesor uczelni w Katedrze Prawa Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego).

W 2015 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych na podstawie dysertacji pt. „Udział podmiotów spoza systemu administracji publicznej w stanowieniu aktów prawa miejscowego przez organy jednostek samorządu terytorialnego”. Na podstawie monografii „Normatywny model samorządu metropolitalnego" uzyskał stopień doktora habilitowanego w 2022 roku.

Pełni funkcję Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Metropolitalnego, think tanku wspierającego funkcjonowanie administracji samorządowej.

W ramach firmy "SZLACHETKO konsulting" świadczy usługi jako prawnik i urbanista specjalizujący się w obsłudze administracji publicznej.

Koordynator ds. rozwoju instytucjonalnego obszaru metropolitalnego w Stowarzyszeniu Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Z końcem 2022 roku został powołany na stanowisko dyrektora Centrum Prawa Nowych Technologii na Uniwersytecie Gdańskim. Jest również założycielem Fundacji Ad Astra. Centrum Polityki i Prawa Kosmicznego

1 (1)
O mnie

Pełnomocnik w postępowaniach przed organami,  autor publikacji naukowych, raportów, ekspertyz, projektów ustaw,  wykładowca na Uniwersytecie Gdańskim

 • pełnomocnik w postępowaniach administracyjnym i sądowoadministracyjnym
 • autor raportów i ekspertyz sporządzanych na zlecenie administracji samorządowej (m.in. w zakresie zarządzania obszarami metropolitalnymi, urban commons, planów zrównoważonej mobilności miejskiej, uchwał krajobrazowych)
 • autor projektów ustaw bądź tez do ustaw na zlecenie administracji rządowej (m.in. członek grupy roboczej ds. projektu ustawy o działalności kosmicznej – Ministerstwo Rozwoju i Nowych Technologii, autor tez do ustawy o zrównoważonym rozwoju miast - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
 • wykładowca przedmiotów: postępowanie administracyjne; prawo
  kosmiczne, bezpieczeństwo publiczne, recykling przestrzeni, gospodarka
  nieruchomościami
 • autor projektu nowego programu studiów I st. na kierunku: „Administracja”
 • kierownik projektu badawczego: Między „małą” a „wielką” Kopenhagą. Instytucjonalny wymiar metropolizacji, realizowany w 2023 roku

Dane kontaktowe

+48 726 307 011

Kluczowe umiejętności

 • kreatywne podejście w rozwiązywaniu problemów
 • zarządzanie kadrami
 • umiejętność kooperacji
 • interdyscyplinarne podejście w działalności badawczej, eksperckiej i dydaktycznej
 • otwartość na nowe wyzwania zawodowe
 • wielozadaniowość

Zainteresowania badawcze

 • planowanie przestrzenne
 • rewitalizacja
 • zarządzanie obszarami metropolitalnymi
 • przedsiębiorczość w sektorze kosmicznym
 • partycypacja społeczna w realizacji zadań publicznych
Dowiedz się więcej

Wykształcenie i doświadczenie zawodowe

Wykształcenie

Studia podyplomowe: Przedsiębiorczość w sektorze kosmicznym
2021-2022
Centrum Studiów Kosmicznych, Akademia L. Koźmińskiego w Warszawie
Habilitacja: Prawo
2022
Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji
Doktorat: Prawo
2015
Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji
Magisterium: Gospodarka przestrzenna
2013-2016
Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii
Magisterium: Prawo
2005-2010
Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji
Licencjat: Administracja
2005-2008
Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji

Doświadczenie zawodowe

Prezes Zarządu
2023-teraz
Ad Astra. Centrum Polityki i Prawa Kosmicznego, Gdańsk
Dyrektor Centrum Prawa Nowych Technologii
2022-teraz
Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji
Koordynator ds. rozwoju instytucjonalnego
2022-teraz
Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot
Przewodniczący Rady Naukowej
2022-teraz
Instytut Metropolitalny w Gdańsku
Prezes Zarządu
2018-2022
Instytut Metropolitalny w Gdańsku
Właściciel
2018-teraz
SZLACHETKO konsulting
Adwokat
2017-teraz
Okręgowa Rada Adwokacka w Gdańsku
Adiunkt
2010-teraz
Katedra Postępowania Administracyjnego i Sądooadministracyjnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański