E-mail:
jakubszlachetko @ gmail.com
Telefon:
+ 48 726 307 011
Konsulting

Usługi

20449

Legislacja

Firma "SZLACHETKO konsulting" ma kwalifikacje i doświadczenie w zakresie obsługi procesów legislacyjnych, a w szczególności procesu ustawodawczego. Firma m.in.:
  1. prowadzi monitoring legislacyjny oraz przeprowadza ocenę aktualności regulacji;
  2. opracowuje dokumenty pre-legislacyjne (tj. tezy do ustawy) oraz projekty aktów normatywnych (ustaw, rozporządzeń, aktów prawa miejscowego);
  3. organizuje i przeprowadza konsultacje społeczne;
  4. ocenia legalność, w tym konstytucyjność, projektowanych i obowiązujących aktów normatywnych;
  5. weryfikuje prawidłowość aktów normatywnych pod względem zasad techniki prawodawczej;
  6. sporządza uzasadnienia do aktów normatywnych oraz oceny skutków regulacji.

Przykładowe możliwości

Monitoring legislacyjny
Firma oferuje kompleksowy monitoring legislacyjny, śledzący zmiany w przepisach prawnych na bieżąco. Nasze usługi obejmują systematyczne analizy nowych aktów prawnych, ich interpretację oraz przygotowywanie raportów dotyczących wprowadzanych modyfikacji. Dzięki naszemu profesjonalnemu podejściu do monitoringu legislacyjnego, klienci mogą skutecznie dostosowywać się do nowych regulacji i świadomie kierować swoją strategią prawną.
Ocena legalności procesów legislacyjnych
Specjalizujemy się w analizie legalności procesów legislacyjnych. Nasz zespół dokładnie sprawdza, czy procedury tworzenia ustaw są zgodne z obowiązującymi przepisami. Oferujemy ekspertyzy, które dostarczają konkretnych informacji na temat zgodności działań z prawem, identyfikując ewentualne nieprawidłowości w procesach legislacyjnych. Pomagamy zmapować potencjalne obszary ryzyka, i zasugerować praktyczne kroki naprawcze
Organizacja i przeprowadzanie konsultacji społecznych
W naszej firmie specjalizujemy się w kompleksowej organizacji i przeprowadzaniu konsultacji społecznych. Nasz dedykowany zespół zarządza całością procesu, zapewniając skuteczną komunikację z interesariuszami i społecznością. Świadczymy usługi planowania, projektowania i realizacji konsultacji społecznych, dbając o transparentność, partycypację oraz zgodność z obowiązującymi przepisami prawnymi. Nasze podejście opiera się na aktywnym słuchaniu i uwzględnianiu opinii społeczności, aby wprowadzać pozytywne zmiany z poszanowaniem różnych perspektyw.
Działalność legislacyjna
Zajmujemy się tworzeniem solidnych podstaw prawnych. Przygotowujemy uzasadnienia do aktów normatywnych, analizujemy skutki regulacji, a także opracowujemy dokumenty pre-legislacyjne, w tym tezy do ustawy. Nasza praca obejmuje również projektowanie aktów normatywnych, takich jak ustawy, rozporządzenia czy akty prawa miejscowego. Działalność firmy jest dedykowana dostarczaniu kompleksowych rozwiązań prawnych, starannie uwzględniając różnorodne aspekty i konsekwencje regulacji.

Dostarczamy usługi prawne i konsultingowe
w sposób rzetelny
i profesjonalny

Nasz zespół ekspertów pozostaje do Twojej dyspozycji.

aby uzyskać wsparcie, zadzwoń

+48 726 307 011