E-mail:
jakubszlachetko @ gmail.com
Telefon:
+ 48 726 307 011
Konsulting

Usługi

20449

Modelowanie instytucji prawnych

Firma "SZLACHETKO konsulting" uczestniczy w procesach tworzenia oraz restrukturyzacji instytucji prawa publicznego oraz prawa prywatnego. W tym zakresie firma m.in.:
  1. opracowuje modele organizacyjno-funkcjonalne instytucji;
  2. opracowuje akty o charakterze ustrojowym (statuty, regulaminy, instrukcje);
  3. opracowuje schematy procesowe, standardy zarządcze, polityki wewnętrzne;
  4. obsługuje procesy rejestrowe, w tym poprzez sporządzania pism procesowych.

Czynności

opracowania
rejestracje
modele

Przykładowe możliwości

Prawo wewnętrzne
Firma kompleksowo opracowuje akty o charakterze ustrojowym, takie jak statuty, regulaminy i instrukcje. Nasz zespół przeprowadza analizę specyfiki instytucji, dostosowując dokumenty do jej indywidualnych potrzeb. Tworzymy jednoznaczne i zgodne z przepisami prawnymi akty wewnętrzne, które regulują struktury, procesy i relacje wewnętrzne instytucji. Nasze opracowania stanowią solidne fundamenty prawne, zapewniając klarowne ramy organizacyjne.
Obsługa procesów rejestrowych
Firma zajmuje się obsługą procesów rejestrowych, w tym sporządzaniem pism procesowych. Nasz zespół prawników profesjonalnie przeprowadza wszelkie niezbędne procedury związane z rejestracją i przygotowywaniem dokumentów. Dokładnie analizujemy potrzeby klienta, dostosowując działania do konkretnej sytuacji. Tworzymy pisma procesowe, starannie przestrzegając obowiązujących przepisów, aby efektywnie reprezentować interesy klienta w postępowaniach rejestrowych. Nasze usługi w zakresie obsługi procesów rejestrowych obejmują kompleksową pomoc prawną, umożliwiając klientom skoncentrowanie się na swojej działalności, mając pewność, że aspekty formalno-prawne są profesjonalnie realizowane.

Dostarczamy usługi prawne i konsultingowe
w sposób rzetelny
i profesjonalny

Nasz zespół ekspertów pozostaje do Twojej dyspozycji.

aby uzyskać wsparcie, zadzwoń

+48 726 307 011