E-mail:
jakubszlachetko @ gmail.com
Telefon:
+ 48 726 307 011
Konsulting

Zespół

mgr Kamil Olzacki

Aplikant adwokacki

Jest aplikantem adwokackim w Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku oraz doktorantem w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.

Specjalizuje się w prawie administracyjnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządu terytorialnego, prawa budowlanego, planowania przestrzennego, prawa ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Pełni funkcję Prezesa Zarządu Instytutu Metropolitalnego, trójmiejskiego think tanku, którego misją jest wsparcie administracji publicznej i kreowanie dyskursu wokół bieżących problemów miast, aglomeracji miejskich oraz obszarów
metropolitalnych.

Na Uniwersytecie Gdańskim prowadzi zajęcia z zakresu postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego i prawa zagospodarowania przestrzeni.

4 (1)
O mnie

Biografia

 • autor opinii i ekspertyz z zakresu prawa administracyjnego
 • autor projektów umów z zakresu prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego
 • przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu zarządzania zasobami wspólnymi przez mieszkańców
 • prowadzi badania z zakresu prawa samorządu terytorialnego
 • prowadzi zajęcia z zakresu postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego (WPiA UG) oraz prawa zagospodarowania przestrzeni (WNS UG).

Informacje

+48 727 545 252

Kluczowe umiejętności

 • łatwość podejmowania nowych wyzwań zawodowych
 • umiejętność pracy zespołowej jako koordynator i uczestnik
 • zdolność do identyfikowania i rozwiązywania problemów badawczych
 • umiejętność wdrażania wyników badań naukowych w praktyce
 • nowatorskie podejście w działalności badawczej, eksperckiej i dydaktycznej
 • stosowanie innowacji w dydaktyce
 • łatwość nawiązywania kontaktów
 • dobre zarządzanie czasem

Zainteresowania badawcze

 • partycypacja społeczna
 • zrównoważony rozwój
 • ochrona środowiska
 • samorząd terytorialny
 • legislacja administracyjna
 • planowanie przestrzenne
 • proces inwestycyjno-budowlany
 • prawo autorskie
Dowiedz się więcej

Doświadczenie i wykształcenie zawodowe

Wykształcenie

Doktorat: Nauki prawne (w trakcie)
2021-obecnie
Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych w Gdańsku, Uniwersytet Gdański
Aplikacja adwokacka
2022-obecnie
Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku
Magisterium: Prawo
2016-2021
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański
Szkoła prawa obcego: English Law
2020-2021
British Law Centre, University of Cambridge

Doświadczenie zawodowe

Prowadzący zajęcia
2023-obecnie
Uniwersytet Gdański
Prezes Zarządu
2022-obecnie
Instytut Metropolitalny
Doktorant
2021-obecnie
Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych w Gdańsku, Uniwersytet Gdański
Aplikant adwokacki
2022-obecnie
Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku
Prawnik
2019-obecnie
SZLACHETKO Konsulting