Jakub Szlachetko uzyskał tytuł doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w 2015 r.